Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE N

TOT HET

MENSCHELIJK GELUK, i.

IETS

OVER. DE-

MENSCHELIJKE SCHOONHEID.

-Lr zijn Menfchen, die zich alle mooglijke moeite geven , om fchoon te zijn , en voor fchoon gehouden te worden; die wederkeerig alles, wat hun fchoon voorkomt, beminnen, en, in hec befchouwen daarvan, hun grootfte genoegen vinden.

Dan, 'er zijn ook , aan den anderen kant, Menfchen, die de ligchaamlijke fchoonheid van geen belang reekenen , en dezelve , noch voor zichzelven, poogen te verkrijgen, noch , in anderen, met genoegen befchouwen en waardeeren

VI.D.HI.S, O Wel.

Sluiten