Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *35 )-

recht van ons bijzonder oordeel niet betwisten) bewonderen altijd den man, die, hec zij meteen air du monde, of met een gefronsd voorhoofd , den toon in de gezelfchappen geeft, en niets vnuriger bedoelt, dan; door zijne eigen verdienden te verheffen, die van alle anderen te doen verdwijnen, en dus eenen geheelen avond de zielen van allen, die tegenwoordig zijn , in verrukking wegvoerc , en zijne magtfpreuken dikwijls nog jaaren lang doet gelden. En waarom zouden wij den meergenoemden Heer Sponoëus C. S. van dit grootfche voorrecht, die edel genoegen berooven ? — Dat Gij, mijn Heer, een middel ukvondt, om dien Fenix van zijn' tijd, vooral op publieke wegen , te ontwijken , kunnen wij U even min ten Uwaaden duiden, als Gij aan ons, wanneer wij. bij verkiezing, onzen hoed af. nemen voor den adelijken doet der Bêdelaaren ? Maar dit ontwijken verkleent echter geenszins de waare verdienden van eenen Man, die alle bewondering vordert. — Is hij het niet, die met zijne tegenwoordigheid alles bezielt; die leeven en vrolijkheid in de gezelfchappen dicht ; die de verkeering niet alleen nuttig maakt, maar zelfs domooren tot wijsgeeren vormt; in één woord , die geene plaats, geene gelegenheid laat voorbijglippen , om de overgroote maate zijner bekwaamheden in anderen overteftorten , zoodat de onkundige, zelfs tegen wil en

dank, verlicht moet worden??'? Hoe toch, bid-

benwij U, mijn Heer, zou de waereld (en hieronder begrijpen wij de theologifche , juridifche, medifche , phikfophifche, politieke, moreele , grijzaards, ouden, Q 4 be-

Sluiten