Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C «ft }—

waardigst ambt te vervullen : terwijl zelfs, al ware zijn hart niet verbasterd geworden , de geduurige involging van rampzalige neigingen en begeerten, op zichzelve, hem zeer zeker eenen tijd heeft doen verfpillen, dien hij, om eenmaal recht nuttig te worden , met de grootfte vlijt had moeten belteeden. —

('jf Vervolg hierna. )

S a VI.

Sluiten