Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 305 >-

digd rijn. Dit zal hen hunno afhanglijkheid Ieeres gevoelen, en hunne behulpzaame natuurgënooten leeren beminnen. Dufzende gelegenheden bieden zich aan , om zulks den Kinderen te dóen gevoelen , al fchijnt het zelfs , dat men rijke Kinderen niet gemaklijk op het bezef van behoeften brengen kan, zolang zij begrijpen , de dienften hunner medemenfchen dóór geld te kunnen kopen. Ontelbaare behoeften en genoegens zijn 'er immers , welken zich door geen geld laten voldoen, en dézen heeft men flechts tijdig te gebruiken , of tot zulk een oogmerk te verwekken , waarvan het gevolg zal zijn , dat zij, doof éen liefderijk gedrag, de onverplichtte toegenegenheid van anderen zullen leeren Winnen. Zelfs zou ik heri zomtijds , met geheimhouding van het oogmerk , werklijk in zekere verlegenheid laten; want wij gevoelen geen hartelijker medelijden, dan voor rampen , welken wij zeiven eenmaal ondervonden.

4.) Houdt hen zoo onbekend, als mooglijk is, met dén rijkdom en vitgebreidden invloed, die eens hun deel zullen zijn , tot dat hun verftand rijp genoeg is, om van de wezenlijke waarde der dingen rechtmaatige denkbeelden te vormen. Spreekt daarvan ten minden nooit met eenigen ophef tegen hen. Zijn uwe rijkdommen de gelukkige inkomften uwer naarftigheid en fchranderheid, dan kunnen zij bij hen ten prikkel tot beiden zijn; zijn zij lourere geluksgoederen, door erfnisfen of dergelijken verkregen , noemt ze dan altijd onverdiende gaven der Voorzienigheid , welke , door een verftandig en braaf gebruik, haare bezitters wel gelukkig kunnen maaken, maar hen ook»

VI.D.IV.S. X door

Sluiten