Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 315 >-

kade gevoelens over. Leert uwe Kinderen geregeld en fpaarzaarn met hun geld en goederen omgaan ; want dit vordert de verftandige , duurzaame menfchenliefde. Even min wil ik, dat zij onverfchilUg zullen zijn omwend hunne welvaart , en rechtmaa,ige voordeden of voorrechten; of dat zij, door eene buitenfpoorige mededeelzaamheid , zich om hun eigen vermogen helpen zullen. Zeer zeldzaam hebben zulke gevallen plaats , waarin men de vrfheid heeft, veel minder nog, waarin men verplicht zou zijn, zijne eigen welvaart voor anderen opteofferen. — Gewent uwe Kinderen, hun opgezameld geld,of liefst een gedeelte daarvan, aan iet nuttigs ce befteeden, opdat zij het geld, als geld, niet lief leeren krijgen. Om kort te zijn , leert hen. alle goederen, om derzelver genot, op den waaren prijs fchatten. — Nijd en ge. voegen over eens anders leed zijn nog verderflijker, dan eigenbelang en gierigheid, voor de menfchenliefde. De nijd maakt niet flechts het hart bekrompen en onmededoogend, maar zelfs te onvreden met het geluk van anderen, terwijl haare zuster een kwaadaartig vermaak in het lijden van anderen vindt: en wat kan tegenftrijdiger met de menfehenmin zijn , dan zulk eene denkwijs? Intusfchen, zijn de ontaarde driften bij de Kinderen, gemaklijker, te verhoeden, dan, wanneer zij eens plaats gekregen hebben, uitterooijen. Meestal ontflaat de nijd uit eene, te fterk geprikkelde , eerzucht en hoogmoed. Spoort dus uwe Kinderen altijd niet aan, en vooral met geene vernedering, door ben te vergelijken met de voorbeelden van anderen; fpaart inzonderheid den zwakken, die,

na-

Sluiten