Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3=9 }-

te oefenen, in zijne reeds aanmerklijke jaaren, geheel weder to; die verhevenheid van geest , welke hij in den fchoonen bloei zijner jeugd bereikt had. Garve, die, jaaren lang, niet meer kon fchrijven, noch lezen, noch denken, beeft, na dezen akeligen tijd, zijn werk over Cicero gefchreven ; en deez', bij alle zijne uitdrukkingen zoo ten uiterftcn voorzichtige, en verftandige man , dien het leed deed, wanneer één éénig te fterk woord uit zijne pen vloeide, dankt echter, in dit werk, den Allerhoogften , met eene zoort van verrukking, ook voor de zwakheid van zijn zieklijk Iigchaam, omdat ze hem geleerd heeft, wat de geest over het Iigchaam vermag. De woorden van dezen wijsgeer zijn zoo zielroerende, als leerzaam. „ Gezegend," zegt hij, „ zij ook zelfs de zwakheid van een zieklijk Iigchaam, welke mij meermaalen, zo niet tevens duidelijker, dan aan anderen, geleerd heeft, dat de geest iet over het Iigchaam vermag. Ja, ik weet bij eigen ondervinding, dat de infpanning van het geestvermogen ook een afgemat Iigchaam onderfteunen , tot op zekeren graad kracht kan bijzetten; dat, daartegen, zo de ziel geheel bedaard , geheel gelaten blijft , het kookende bloed zachter begint te vlieten ; dat de, in beweging gebragte, leevensgeesten daalen; en dat de fmart zelfs , wanneer die niet te hevig is , bij het aanhoudend geduld van eene, tegenftand biedende, ziel, wijken moet."

De grootfte fmart wordt ook lijdenlijk , door het vast befluit, om, op eene edelaardige wijze, naar een groot doeleinde te ftreeven. Heldenmoed is in Y 5 gro°*

Sluiten