is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEREIZEN, flg

Maar dit is hier hoeh de zaak der geestlijkheid 4 noch des adels, welke laatfte de ellendigfte éti Jaagfte is, die ooiteen hof oneer aangedaan heeft; alien bedoelen een einde, namelijk de onderdrukking der onderdaanen en de verheffing vart deri despoot.

De armoede van den ganfchen portugeefchèri adel is even zo groot, als de denkwijze vah dezé klasfe van lieden flegt en laag, en hun verftand beperkt is. De geheele bezigheid van den adel alhier is, aan het hof te kruipen, zig te wendert en te buigenj of om eene gunst, het zij voor zigzelven, of voor het talrijk heir van hunnen behoeftigen aanhang te bédelen. Hier mag geen edelman zijn vaderland eenen nagt verlaten ^ veel minder reizen doen, zonder uitdruklijk verlof van het hof, en zodanig verlof is altijd bezwaarlijk te verkrijgen. Bij het overlijden van eeneri hertog, marquis of graaf mag de zoon of erfgenaam des vaders titel niet aannemen,- wanneer hij niet te voren de toeftemming van den monarch bekomen heeft. Men kan hieruit gemaklijk opmaken, hoé zeer zulke adel, Wiens gartscb aanwezen en beftaan, öra zo te fpreken, van deri wenk des regénts afhangen, geneigd moet zijn,hem in al zijne maatregels te onderfteuhen, hóé onbillijk die ook mogen zijn, hoe ongeftraft defhalveiij in zulk eene vereeniging van alle geest* lijke, waereldlijke en gewapende magt,- misbrui*

II- Deel, g km