is toegevoegd aan uw favorieten.

Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het arrest [...] van 28 leden der Nationaale Vergadering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 12,3. Order voor den Officier, de wacht hebbende ten huize van l. e. van ecic, 21 Maart, 1798.

De burger L. E. van Eek zal in zyn huis in verzekerde bewaring gehouden worden, dooreen Officier van dit guarnizoen, die door een Onder-Officier als Ordonnans zal worden geadfilteert, welke daar toe daaglyks tof, "nader order zullen worden gecommandeerd.

Deze Officier zal niet dulden, dat iemand anders dan zyne vrouw, kinderen en knegt, by opgem. burger van 'Eek eenig acces hebben.

• Hy Officier zal ook niet dulden, dat opgem. burger menige fchriftelyke communicatie met iemand, hy zy wie hyzy, houde, ten ware hetzelve alvorens aan den Agent van algemeene politie en 'binnenlandfche correspondentie ter Jezing zal gebragt zyn.

Hy Officier zal van alle extraordinaire voorvallen dadelyk rapport doen bezorgen aan den Commandant van het guarnizoen, en perfoneel responfabel zyn voor de ftriktie en exactfte executie dezer order.

De Colonel, commandeerende het guarnizoen van den Haag.

J. GELDERMAK,

N«. 124;