is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-8 GEBREKEN BÈR

verfcheiden oorzaken të veel in het Lichaem wezen, gelijk ik reeds hebbe getoond. Het vet is 'er dan mede overladen, en krijgt een gebrek in zijne gebondenheid. Wanneer die menfchen zich weinig bewegen, lekker eeten en drinken, een kleenen Omloop des Bloeds hebben, wordt het Vet dunner. Dit Lijmige is een vriend van het Water, dat het uit de Vogten , die hier vloeien, naer zich trekt. Het Vet krijgt èene waterige dunheid , vooral wanneer zulke lieden, en dat is zeer gemeen, vele flappe waterige Spijzen en Dranken gebruiken. De Varkens leeren ons dit dagelijks. Men ziet gemaklijk uit hun Spek, of zij met Eikelen, of Spoeling gemest zijn. Wanneer deze Dieren met Eikelen of andere vaste Spijzen gevoed worden, geven zij een blank, vast Spek, dat onder het fnijden voor het mes krult. Varkens daer en tegen, met dunne, waterige voedzels gemest, zien 'er wel glad en vet uit, maer het Spek is week, krult niet tegen het mes, fmelt in de hette en krijgt eene flapheid, als men het maer kort in de vrije lucht laet ftaen. Als dit waterig, Jhjmerig Vet in het menschlijk Lichaem aenwezend is, zet het Vetvlies zich uit en vertoont eene gezwollenheid door het Lichaem. De Ouden hebben deze gezwollenheid waergenomen, maer kwalijk aen eene koude flijmigheid der Vogten toegefchreven. Men krijgt de Leukophlegmatijke kwael der Ouden, als het Bloed zijn roode kleur ver-

liestj