is toegevoegd aan je favorieten.

Het leeven van den weleerwaarden [...] heer Jonathan Edwards [...] president van het collegie van New-Jersey.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer jonathan Edwards. 161

§. 12

De vriendfchap van eenigen uit zijne gemeente te Northampton, en eene Kerkvergaadering door hun toedoen zaainen geroepen.

De HEERE liet hem te Northampton ook niet zonder teedere en waardige vrienden. Want een klein aantal van zijne gemeente, dat zich van het begin af tegen zijn ontfiag verzet had en anderen i - die onpartijdig gebleeven waren , voegden zich naa zijn ontfiag bij hem en kleefden hem aan , en, zij, door het vermoogen van hunne achting en liefde jegens den Heer Edwards, waren gewillig en kenden zich in ftaat om hem te onderhouden : en drongen 'er op aan, dat hij bij hen moest blijven, als bij eene afgezonderde en onderfcheide vergaadering van het lighaam van de Stad, het welk hem verworpen had.

Dan de Heer Edwards konde niet zien, dat hij, zoo als de omftandigheden waren, verpligt was om onder hen te blijven, naardien dit waarfchijnelijk een middel zoude zijn om de ongelukkige verdeeldheid in de Stad te doen voortduuren; en* hij geen vooruitzigt had, om aldaar van zoo veel nut te zijn, L als