is toegevoegd aan je favorieten.

Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, omtrent het doen continueeren van persoonen welke in eenige posten [...] zyn gesteld en van het stemregt zyn uitgeslooten. Den 21 april 1798

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

van het

UITVOEREND BEWIND

der

BATAAFSCHE REPUBLIEK,

Lmtrent het doen continueeren van

persoonen welke in eenige posten of bedieningen zyn gesteld en van het stemregt zyn uitgeslooten.

Ben 21 April 1798.

het vierde jaar der bataafschs vryheid.

In den HAAG, ter 's Lands Drukkery 1798.