is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT HUNNE HEEREN OF MEESTERS. 2 21

zij anderen gediend hebben, zo zullen zij ook in hunnen dienst, eerlijkheid, gewilligheid, en trouwe vinden.

Maar booven dit alles moogen zij nog ftaat maaken op de vergelding der erfenisfe, naamlijk in den Heemel der Heerlijkheid. Zij zullen de eeuwige erve der Kinderen Gods tot een vergelding van hunnen getrouwen dienst erlangen en ontvangen, en moogen, neffens de vrijftelling van allen dienst aan menfchen, cn, 't geen nog meer is, van alle flavcrnij aan de zonde, verwagten de aanneeming tot Kinderen Gods Rem. VIII: 23. Dan.dit, gelijk elk weet, zal een vergelding uit loutere genade , en niet naar verdienften zijn. Erfenis toch, van welke de Apostel fpreekt, valt onder geen verdienfte, maar koomt den Kinderen alleen toe of van weegen hunne geboorte , of om hunne vrije aanneeming tot Kinderen. En onze Apostel gewaagt daarvan alleenlijk, om dat dit, fchoon de leste, echter de besté, en voornaamfte vergelding is, en ook, om dat Hij hier in de eerfte plaatfe fprak tot menfchen, die wel flaven van nog ongeloovige Jooden en Heidenen , maar toch Christelijke geloofsbelijders geworden waren.

Dit wisten de Christlijke Dienstknegten in Paulus tijd, en ook in onze dagen, als zijnde daarvan min of meer onderweezen bij hunne