is toegevoegd aan je favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 95

lijk eenen tempel aan jupiter den Standhouder te belooven voor de overwinning zijner benden. Weldra waren nu de Samniten te rug gedreeven tot hunne eerste flandplaats, alwaar zij zich in hun wijken verhinderd vonden door hunne bij een geworpene goederen. De Romeinjche ruiterij middel gevonden hebbende, om hun in den rug te komen, voltooide s'ConJuls overwinning, die zijne zeven duizend en drie honderd krijgsgevangenen onder het juk liet doorgaan, fchoon een verlies van even veel dooden aan zijne zijde hem weinig rede tot zulk eene praaiende overheerfching gaf.

Op zijnen terugtogt naar Rome behaalde atilius gelukkig een voordeel, hetj geen de geleedene fchaade een weinig vergoedde. Hij ontmoetede naamlijk een ander vijandlijk leger, het geen te vergeefsch de Romeinfche volkplanting Interamna, aan den Latynjchen weg gelegen, beftormd hebbende, beladen terug trok met eenen veelvuldigen buit, dien het plunderende op het platte land had bij een gehaald. Dit leger moest niet flechts al het geroofde agter laten, maar werd

zelf

lil.

BOEK

IV.

HOOFDST.

J. voor C.

393. J. v»n R.

459-

Voordeel 3oor ati. -ius beïaald.