is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornamelyk in de Galkoortzen. 225

is. 'Men beveelt wel, volgens Galenus,' om in de Ontftekingkoortzen het bloed tot de bezwyming toe aftetappen: doch dit is een raed, die my geenszins bevalt; want deze, alles gelyk gefteld zynde, bezwymt fchielyk, geene fpade, en misfchien niet eer dan als hy fterft.

Ik zoude zulks liefst, zittende naest het bed, op het welke de lyder achterover lag, uit den polsflag willen bepalen (pi). Veel dwazer is het denkbeeld van hun , die wanen dat men de Aderlating zoo lang herhalen moet, totdat zich geene ontftekingkorst meer op het bloed vertoone : want te recht raedt Quesnay de Aderlating niet zoo lang te herhalen, tot het bloed niet meer ontftoken zy, maer tot dat de teekens van bloedrykheid voorby zyn? doch ik voeg 'er by, totdat de koorts, met de overige geweldige verfchynfelen', alleenlyk verminderd, doch niet geheel uitgedoofd, en de te voren harde polsflag verzacht zyr want de enkele ontftekingkorst kan , gelyk ik te voren beweerde , geene volledige aen-

Wy-

(w) Vooral in een ttvyffelachtig geval. Het geen QjVAr r 1n ook volgens H u % H a m aenraedt. Zie de acngebaeldé p'aets, ■

I. Deel. II. Stuk. P