is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffen, bestaande in een verzameling van kleine stukjes, brieven, of verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22 GENEES en HEELKUNDIGE

§ VIL Eindelijk wac betreft, om de welverplaat» fte beeréindens toe derzelvergenoegzaame zamenlijming wel beveiligd te h< uden , hier toe zijn zelden de gewoone verbanden bekwaam, hehalven dat dikwils, om de bij verzeilende toevallen* als pijn, zwelling, een wonde, enz. bij de fchuinfche Beenbreuken noch flingerverbanden, noch fpalken, tc pas koomen, ja veeltijds allernadeeligft zijn. Doorgaans is men genoodzaakt, om zig in die geVallen alleenlijk te bedienen van het genoeg bekende Boekverband , ten einde men het ligcelijk, ert Zonder het beledigd deel re beweegen , zoude kunnen afneemen. Gevolgelijk zal dan een manier Van verbinden, of een werktuig, te pas koonen, ten eirde de welgeplaatfle beenëindens door de ongelijke werking der fpieren niet wederom herplaatft worde, het zal zodanig gefchikt moeten zijn , dat

hef

öerbeid digt bij de gewrigren geplaatft , omdat men verzuimd had de beknellende deelen ruim optefnijden , en dus de bekj:eliing wegteneemen : te beklaagen is het waarlijk, daar men dikwils de knellende kous in de plaats van met geweld uitgetrokken te hebben, liever door^efneeden heeft, men daar door niet geleerd heeft , c m het zelfde aan de beknellende deelen te verrigten, welke ais Jeevendige, zeer gevoelige, zig meer en meer met ge. weid zamentrekkende, en dus meer en meer knellende deelen , veel meer beledigen, dan een doode rekbaare ou*.