is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GASTHUIS; *ó> 4 Öe Wyn in tegendeel verftompt de fpitsvinnigheid der finnen , vermeerdert depynen in 't hooft, en blaaft de hitte der ingewanden noch aan , die dikwils bovenmatig is , hy verwert d'inbeelding , vernietigt het geheugen , en ontroert de Reeden , hy verderft de humeuren , en veroorfaakt dikwils , door het overtollig gebruik , d' onvruchtbaarheid der Vrouwen , of ten minften ongeneeflyke ziekelykheden in de Kinderen , die Geboren worden van overdadige eri gulfige Ouderen.

Laat men my dan niet feggen , dat de Wyn de ziel opwekt , en den geeft wakker maakt ; want ik fal antwoorden , dat defe gemaakte wakkerheid niet lang kan duuren; wanneer men dien te veelgebruikt. Het is als ongeblufchte Kalk , dat men aan den voet van een Boom werpt, 'twelk in der waarheid zyne vrucht fchoonder en eerder ryp maakt j maar den boom ook wel ras daar na fterven dóet.

Dat men mede my noch niet doe fegge , om het Water te verachteren , .dat het niet goed is , noch voor gefonde , nog voor zieke $ en dat Hippocrates èn Galenas fich van Wyn bedienen , om de meefte zwaarfte ziekten te genefen. Want indien men naauwkeurig onderfoekt , wat defe twee Geneesmeefteren hier van verhalen , men fal terftond zien , dat het Drinken , 't welk zy fomtyds aan hunne zieken gaven , veel eer water als wyn was? terwyl zy defe vocht niet onder het Water vermengde , dan alleen om de raauwigheid daar van weg te nemen. Ik fou hier noch wel konnen bybrengen , om het Water zyrie achting te geven , wat defe laatfte Genees-meefter in zyne Schriften ons heeft nagelaten , dat hy nooit Perfonen heeft gefien van een heete Koorts aangetaft , of hy O heeft