is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 ao SEPTEMBER 1798.

Ütf.

Gehouden voor ver-

Waar na de Praeüdent de Vergadering ten twee ïiuren heeft gefcheidcn en geadjournserd tot morgen middag ten twaalf uuren.

Request yan .Hendr, Pan Beyeren, en Rojierus van der Kooy, te Bloemendaal, bewesten de Gouwe, verzoekende interpretatie , hoedanig in der Supplianten zaake, in materie van panding en fchutting moet worden geprocedeerd , met het berigt daar op van Dykgraaf en Hoogheemraaden van Rhynland.

Request van de Magiftraat der Stede Vianen omme continuatie van de gewoone Subfidie van' ƒ 8750--'sjaars.