is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEID, VR1 HEID, BROEDERSCHAP.

Vry dag den 21 September 1798 , des Middags te» twaalf Uuren.

HET VIERDE JAAR DER BaTAAFSCHE VrYHEID.

Prasfent de Biirgers.

Güdemeefter, Prsefident.

Vatebender. Boogaarc vau Albm. Pietersfe. Nolet.

Van der Dusfen.

Penning.

Van den Bosch.

D Notulen der voorige Vergadering zyn gere. fumeerd en na deliberatie gehouden voor gearresteerd.

Is binnen geftaan den Burger P. yan Akerlaken, Hoofdfchout der Stad Hoorn, welke den eed op deszelfs crimineele reekening van 1 Mey 179/ tot 1 Mey 1798, in handen van den Prsfidejat heeft afgelegd.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Hardinxveld en Giesfendara, daarby andermaal verzoekende fchavergoedin'g voor gemaakte extra

Teyler van Hall.

Van Sendem

RomswinckeL

Van Bosfe.

Van der Goes.

Cool.

Loosjes.

Van de Stadr.

Keyzer.

Kerkman.

I