is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 JANUARY 1799. 449

aan de ade Kamer gezonden worden ter fanctie.

(gep.) E. LewE, vt.

(onderftond) Accord. met voorfz Register (wasget.' J. H. Floh.

Accord. met deszelfs Onsdn. (wasget.) C. Cr. Hultm .n.

Accordeert met als boven

geteken de .^opie, T. C. de Bordes, Secr.

En gerefoIveerd.de Municipaliteiten van Boskoop en Middelburg hy ExtracT: dézer van voorfz. Decreet kennisfe te geven 4 zo tot derzelver informatie als om zich daar naar te reguleeren.

Zyn gelezen de Misfives van Regenten van het Waale Weeshuis te Amfterdam en van Commisfarisfen over hec Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, opgericht in den Jiare I7«i te Amfterdam, beide (trekkende ten geleide van de Declaratoiren der Leveranciers van voorfz. Huizen, w:ar uit confteert, dat men zich aldaar tot de Kleding der Kinderen en Oude Lieden, in dezelve Huizen opgevoed wordende, in den Jaare 1798 heeft bediend van Stoffen en Goederen binnen deze Republiek gefabriceerd, verzoekende mitsdien vrydom van alle Lands en Stads Impofitien, voor den Jaare 17^19.

En gerefolveerd, deze Misfives en Bylagen by appointement te fiellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, om confideratien en advis.

Kk s Is