is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Netelige toeftand der Stad Parijs.

7% WERKZAAMHEID der ~

der vrijheid, en blaast aanhoudend oproei* en moord, om, midden in de verwarringen, het verraad zoo veel te geduchtêr tfc maaken, om zoo veel te zekerer te zijri van haaren prooi ? Hoe moeilijk valt dart het onderfcheid tusfchen den echten zoori der vrijheid, op wien zich een ieder veilig verlaten kan, en den fnoodaard, wiens geheime bedoelingen altijd onedel en verderflijk zijn ? Zelfs dan , wanneer zich de ijverigfte vaderlanders vereenigen , om gezamenlijk den onderdrukker tot zijnen plige te doen wederkeeren , hoe onzeker blijft nog de zegepraal, welke zij zich belooven , wanneer de dwingland zijnen zetel van geweld met alle mooglijke kracht zal fchraagen, en zij, die altijd in (rillen vrede leefden , zich vrijwillig aan de rampfpoeden van den oorlog onderwerpen, en aan geoefende krijgsbenden manmoedig het hoofd zullen moeten bieden ?

Met alle deze onzekerheden, met alle deze zorgen en gevaaren, had ook de Stad Parijs te woriïelen. De tegenftand, aart den Prins van lambesc geboden, had

eene