is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44®

ROMEINSCHE

Vfl.

BO F. K

IX. HOOFDST.

J. voor G 5'

J, van R. 7DI. '

I

voorens de vijand iet vernam van zijne komst in deze ftreeken (i).

Op het bericht hier van keerde vercingetorix naar bet land der Biturigers terug, enfloeg zich voor Gergovia neder, eene tweede ftad van dien naam, welke cje-SARnaden flag der Helvetï/rs aan deBojers ter woonplaats gegeven, doch tevens aan de Mdiïèrs onderworpen had (2). Deze krijgswending bragt caesar in geene geringe verlegenheid. Zijne keurbenden voor het overige van den winter werkloos houdende, en den Alduërs derzelver cijnsbaare onderdaanen latende ontnemen, vreesde hij voor eenen algemeenen afval der GaU liers , als kunnende zij zich van hem geene befcherming belooven: te vroeg in tegendeel den veldcogt openende, dreigden hem, fphaarsheid en gebrek aan toevoer. Hjj verkoos ephter liever, alle ongemak te dulden, dan aller gemoederen van zich te verwijderen , beval alzoo den ALduërs ten erpstigften , hem van toevoer te voorzien, 3eed de B jers verwittigen van zijnen aan-

Cl) C#s. de be.ll. Gall. L. Vfl c. 6, 7, 8, (2) Zie r>. XV. nl. 4-2. Vide Cotament. ims. de bell. Gall. L, VII. c. 0.