is toegevoegd aan je favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

443

zag zij zich door eenen bode van pompejus naderen, die, buiten ftaat, haar te begroeten , met traanen meer, dan wel met woorden, haar den fchriklijkften ramp ontdekte, en haar tevens drong, om zich te haasten, indien zij pompejus wilde zien met een enkeld fchip, het welk hem nog niet toebehoorde. Op deze tijding wierp cornelia zich op den grond en bleef langen tijd als buiten haar verftand liggen : maar eindlijk weder tot zich zelve gekomen en wel begrijpende, dat 'er geen tijd tot jammerklagten en geween overig was, ijlde zij Mitijlene midden door naar haaren echtgenoot. Pompejus ontving haar fpraakloos in zijne 'armen, waar in zij zich buiten adem wierp, en vond in haar eene gade, wier liefde zich zelve alleen zijnen rampfpoed verweer „ Ik zie danu, fprak zij hem toe, die, vooi den ° echt met cornelia, vijf honderc fchepen over deze zee voerde, door mijt noodlot, niet door het uwe, op dit ftranc uit ééne boot ontfcheept. Wat wildet gi mij doen aanfchouwen, en liet mij niet over aan mijn harde let, het welk ook u met zulken rampfpoed treft? Ach! hot

VII.

BOEK

X. HOOFDST.

|. voor C. Af.

}. van R. 705»

1

: