is toegevoegd aan uw favorieten.

Schetzen voor het menschelyk hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(99)

heid de rampen die ons omringen, en de flagen van het noodlot kunnen torfchen ! —

Wy hebben de gewoonte (want een anderen naam kan ik het niet geeven) dikwerf by de minden tegen fpoed te zeggen: Ik wenschte dood te zyn. — De meeste lieden die dit woord zoo gereedelyk in den mond hebben, wenschte ik wel eens by de hand aan de doodkist , waarin een ontzield lichaam rustte, te geleiden, en hun eenige weinige oogenblikken denkend te kunnen doen nederzien op het ftramme — bleeke lyk van hunnen natuurgenoot. — Myne jonge Vriendin! welke gedachte zoude u in zulk een geval het eerst voor den geest koomen?.... Zeker zoude uw hart u niet zeggen: Ik verlang naar zulk eene rust, neen: ik heb eer reden te gelooven datgy aan de eeuwigheid, waartoe die~ verdorven getreden was, zoudt denken, en letten op den grooten taak die wy te vervullen hebben, eer wy

kunnen zeggen: ik wenschte dood te zyn

Ik beken het, (laat my dit herhaalen) 'er kunnen gevallen zyn, die ons naar onze ontbinding doen reikhalzen ; het gemis van dierbaare Vrienden — van Ouders Broeders —- Zusters Gaede of Echtgenoot , doet menig gevoelig weezen zuchtende uitroepen: Ach, waare ik hem of haar in het flof des doodsgevolgt! vooral G 2 wan-