is toegevoegd aan uw favorieten.

Schetzen voor het menschelyk hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ICO)

wanneer wy die geliefde van ons hart als Chris» ten hebben zien fterven, en al ons heil al onze

troost of onze geheele rust met hun in het

graf nederzinkt; de fmarten die wy in zulke uiterftens gevoelen, zyn door de natuur en de rede gewettigt, maar mogen ons echter niet morrend op ons beftaan maaken, en ons door eene, der godheid hoonende, onvergenoegdheid onze dagen doen wegkwynen.-—

Leef, jonge onbekende Vriendin! Leef tot nut des menschdoms — en tot eer van uwen Schepper! hebt gy waereldfche rampen die rondom u heên woeden, befchouw haar als zoo veele beproevingen, die de hand der almacht met ééne enkele wenk van u ter zyner tyd zal verwyderen; en vertrouw op haar!— Gy zyt nog geene zeventien jaaren oud, weet gy tot welke wyze eindens de hemel u een zoo gevoelig hart gaf, en hebt gy,menfchelyker wyze gefprooken, geen gegronde hoop op een beter lot dat in meer gevorderde jaaren uw deel kan worden ? — Lees, oeffen uw verftand — en vorm uw hart; maar laat u niet wegfleepen door overylende gedachten die uw leeven verpesten , en een gapenden afgrond voor uwe treden opdelven! — 6, myne waarde! eene jonge gevoelige vrouw, die niets met haar verftand , dau naar weezens zoekt die