is toegevoegd aan uw favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,30- ÊA&JiU&W

woonüjk het gevoel, onder wiens be. fcherming zij onze liefde van ons afvleien,) wanneer wij ene groote

mening van de waarde van ons ge. fiacbt en een geringe van de hunne op. vatten; wanneer wij hun aangematigde voorrechten op haare wezenlijke waarde ftellen, en leeren inzien, dat het den grootfbn top der dwaasheid zijn zoude, hen voor de voordeden die zij van onderdrukking trekken, nog te willen

beloonem wanneer wij, in

plaats van over de bron hunner voorgewende gevoeligheid voor ons, ons zelf te verblinden , oprecht genoeg zijn om ons te overtuigen, dat het enkel de bevrediging hunner begeerten of hunner iedelheid is, wat zij bij ons

zoeken; wanneer wij, zonder

ons averechts over de natuur te fchaamen, ons zelf in dit punt even zo veel gerechtigheid doJn wedervaaren als hen; - , en eindelijk, wanneer wij door