is toegevoegd aan je favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232' w*wy£jj

toveren, ons de bevalligheid der nieuwheid geven, en door de menigvuldigheid en grootte der voordeelen, die zij in onzen omgang vinden, ons onontbeerlijk liuunen maken, degantfche theorie, waar van ik tot u fpreek, is alleen voor Danaë en haars gelijken gemaakt, maar behalven dat het ons ongelijk ligter als de mannen is in alle dingen de volmaaktheid te bereiken; zou het dubbel voordeel, 't welk wij door de beoeffening van onzen geest bekoornen, niet inftaat zijn om ons ook de grootfte zwarigheden, die daar mede verbonden kenden zijn, ons te doen overfli/gen? de fchoonheid is een voortreffelijk vernis om de voortrefFelijkheden van den geest en de talenten een hoger glans te geeven; maar niets is zekerder, als dat zij van hen meer te rug ontfangt als zij hen geeft; en dat de voorrechten enes door fchoone kennis, philofophie en fmeak opgehelderde , verheven en verfijnde geest, verjon-