is toegevoegd aan je favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S23 KORTE VERHANDELING DER

§ 202. De kenschetsende eigenschappen def' iwavel zijn :

1°. De zwavel is hard, broos, èn heeft èerf citroen-gele kleur.

2°. Zij smelt tot eene olieachtige , dikke, doorschijnende vloeistof reeds bij den graad vaii kokend water; doch houdt men met déze' verhitting aan . zo'odat zij een' veel hoogeren graad dan die van kokend water bekomen hèeft, dan vliegt zij in brand , eii verspreidt eèn verstikkenden reuk van zich (*); maar sluit men de dampkringslucht nu geheel af, zoodat deze geen tóegang meer kan vinden, dan heft zich de zwavel maar enkel op.

5°* Bij eene matige hitte f bij vodrb. die van!

eene warme hand, knapt de zwavel everi

als het salpeter en valt in stukken. 4°; De zwavel is onoplosbaar in water; doch

zeer gemakkelijk in olieën; ^an daar de'

zu>acelbalse?nen.

5". Zij vereenigt zich mét de zuurstof eri vormt zwaveloxyde, zwaveligzuur en zwavelzuur. (Bl. 5g § 102).

6°, Met waterstof geeft zij ons het gezwaveld waterstofgaz. (Bl. 119 § 188). Zij verbindt zich met de loogen èri metalen ; van daar de gezwavelde potaseh (sulphuretum potassae),' de gezwavelde kalk (sulphuretum calcis), het gezwaveld ijzer (sulphuretum ferri), enz.

IE-

(*) Deze reuk ontstaat, door de vereeniging des zwa'iwldamps met de zuurstof des dampkrings tot zwavelig«uür.