is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32.6 Middel om Zeewater zoet te maaken.

Iecring verkrijgen kan , welke , zelfs op de, fterkst bemande fchepen , gelijk ftaat met het gewoone ranfoen dat voor ijder man wordt medegcnoomen.

Berde Tegenwerping. „ Het distillecren van ,, water, aan boord van een fchip, is met ge„ vaar verzeld".

Antwoord. Er is geen meer gevaar in het distillecren van zeewater, dan in het kooken van het zelve in een' gewoonen ketel of pot. Het eenigst ongemak zou daar uit on titaan konnen, dat het door de al te zwaare hitte , of door de b.eweeging van het fchip, zou konnen overloopen; doch aan dit laatfte ongeyal ftaat men veel minder bloot bij het distilleeren, dan wanneer het water in een' ongedekten ketel gekookt wordt.

Ik zal nu nog eenige weinige eenvouwdige handgreepen tot het distilleeren van zeewater, trachten optcgeevcn, ren dienste van hun, die onbedachtzaam, verzuimd hebbende eenen distilleerhelm medeteneemen , op zee gebrek aan versch water mogten krijgen.

Wanneer zeewater gekookt wordt in een' digt gedekten pot of ketel, dan moet men opmerken, dat de ftoom die uit het zelve oprijst, in verscli water verandert, aan den binnen kant van het dékfel des ketels. Van een' ketel van dertien duim middellijns , kan men , door telkens het dekfcl afteneemen en het verfaamelde water er te laaten afioopen, eenvierde van een pint versch water in één uur bekoomen. Het dekfel van.

den