is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225 beschrijving der rtjken en staaten,

den op persaxischen kreitz.

Een zeer gering gedeelte van dat , bij uitftek vruchtbaar, Landfchap, valt flegts onder orts beftek , en wel alleen een klein ftuk van

Het Landgraaffchap Thuringen , 't welk oostelijk buiten de Kaart zig nog uitftrekc , en aan Meisfen paalt , wordende ten westen door Hesfenland , ten zuiden door Frankenland, en ten noorden door een gedeehe van den Neder faxtfchen Kreitz , beperkt. Dit Land is eertijds een magtig Koningrijk geweest. Dieder ik , Koning van Frankrijk, heeft het zelve veroverd , en ftelde 'er Gouverneurs, onder den n-am van Hertogen, aan, die 'er zig eindelijk Voiltrekte Meesters van maakten. Keizer lot haïtiL'S II. verhief het , in den jaare 1130, tot een Landgraaffchap; doch naa den dood van den Landgraaf henrik , die , door den Keizer verkooren zijnde, zonder kinderen overleedt, werdt dit Land, in verfcheidene deelen, verdeeld , waar door Hesfenland, dat 'er eerst onder behoord hadde, 'er van afgefcheiden werdt, daar het aan sopiiia, Hertogin van Brakand. de Nicht van den overleeden Landgraaf, ten deel viel , wier nakomelingen 'er, tot heden toe , nog bezitters van zijn , en het geen thands nog den ouden naam van Landgraaffchap Thuringen behoudt , werdt aan den Markgraaf van Meisfen toebedeeld. Het Keurvorftelijk Saxifche Huis bezit in dit Land, dat thands onder verfcheiden Souvereinen verdeeld is, het Graaffchap Mansfeld , welks Hoofdftad Eislehen , door de geboorte

van