is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Fredrik des tweeden konings van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3"

H E T LEVEN ▼ A If

Daar bleven over de 2000 man op het flagveld liggen en bi] de 7000 werden 'er gevangen.

De Pruisfen veroverden 72 Kanonnen, 24 Vaendels en eene menigte Lodewijks kruifen, welken de Hu-' zaaren in de knoopsgaten hunner wambuizen hingen.

Fredrik bezocht de verwonde Officieren en zeide tegen hen: dat het hem niet mogelijk ware, de Frani fchen ah zijne vijanden te hefchouwen. '

Dit Kompliment trof hen dermaate , dat zij, van dit oogenblik af aan, hem als den Held deezer eeuwe aanmerkten ( * ), en hunne nederlaag vergaten. — zo floeg fredrik de Franfchen door eene list, en won hunne' genegenheid, door een Kompliment.

Met deeze overwinning verdwenen ook de gedachten van fterven uit fredriks hoofd. Hij werd van nieuws aan ttótsch op zijn geluk, en ijlde zijn benauwd Silefiën te hulpe.

* *

Theresia meende recht te hebben, om Silefiën weder in bezit te neemen, nasrdemaal fredrik die artikelen des verdrags had verbroken, door dewelken hem deeze Provinciën waren afgeftaan.

Haare ligte troupes kruisten door dit land op en neder. Men was te zwak, om dezelven tegenfland te bieden en de vestingen waren weerloos.

De

(*) lis 1c regardérent, corame Ie heros de forr flecle, öc cette idéé deminua le chagrin de leur defaite. Vie ds IR.eb. Tom. II. pag. 49.