is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï53 SWEDENBURG'S LEERE

kruis uit te drukken van bet woord drank, ke& (Jon. 18. vs ir.) het dezelfde waarvan hy zich by de inftelling van het avondmaal bediend had.

Het nieuwe testament moet, gelyk het oude, naa zynen geestlyken zin verklaard worden, In de openbaaring ftaat er: Hoofd. 19. vs 17. 18. De EngelJprak tot alle de vogelen, •welken in het midden des Hemels vlogen, komt herwaarts, cn vergadert u tot het Avondmaal des groot en Gods: opdat gy eet het vleesch der koningen en het vleesch der overflen over duizend, en het vleesch derflerken, en het vleesch der paarden, en der geenen, die daarop zitten enz. By Ezechïll 39. vs 17 tot 21. Vergadert u en komt aan, verzamelt u van rondom, tot mynjlach'óffer dat ik voor u ge/lacht h b, een groot flachtöffër, op de bergen Israëls: en eet vleesch, en drinkt Tnhed. Het vleesch der Helden zult gy eeten, en het bloed der vorften van de aarde drinken. In deze plaatzen , welken de ftichting der kerk onder alle volkeren verkondigen, zul men bezwaarlyk de volgende uitdrukkingen volgends den natuurlyken zin., kunnen verklaaren. De verzamelde vogelen, welken het vleesch der koningen eeten, paarden en ruiters , het flachtöffër, waar mm zich verzadigt