is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOORSTELLEN enz, 153

^BDC 4 ftr. ==45° o' «CBCD . . . =56 15

-——-„—- verg. Som 101 15 van 180 o

rest ^CBD~ 78*45/ Sin. CBD : CD :: Sin. CDB : BC 98079 92R. 707 it

Komt 66} R. na genoeg voor BC. Sin. CBD : CD :: Sin. BCD : BD 98079 92 8314 7

Komt 78 R. zzz B D. Rad. B : Tang. ACB :: BC : A B 100000 .57348 66}

Komt 38 R. == AB de hoogte van den Toren, C.VII. VOORSTEL. Fig. 46. Door den Opgeever.

Laat de Driehoek A B C het driehoekig ontoegangkelyk Bosch verbeelden. Men verkieze alsdan naar gelegenheid een punt N, en men bakene daar uit af de rechte lyn N O rechthoekig met A N. Van N gaat men naar O, tot dat men komt in E, alwaar men bevindt , dat de hoek NEA een wydte van 450 heeft. Van daar gaat men tot in F, zulks dat de lyn uitC, als CF rechtftandig op NO is; eindelyk gaat men tor ia D, zo dat dit punt met N en C een hoek NDC van 45° formeert.

Naardien nu ^NAE = AEN, en ^FCD-rr

C DF is, zo is klaar, dat NE• A N, én FD ——;

FC zal zyn.

Men kan het verfchil dat FD langer dan NE is nu, door meeting, bekomen, en zo veel is ook CF langer danAN. 5

Wanneer men nu de lyn AN zo veel verlengt tot in M n,