is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijtf ONTBINDINGEN

xx + 64=zzxx >2ax+aa

of laxzzzzzaa f54

aa — 64.

* — — i waar uit blykt datagroo»

ter dan 8 moet zyn.

Om nu heele getallen te vinden, moet a een even getal , en in 32 deelbaar zyn. Neem a = 16; dan isac = 6. Derhalve is de Driehoek, 36, 48, 60 j enz.

CXI. VOORSTEL. Door dezelfden.

Stel voor de gegeevene getallen 8x en 6 y.

Dan is 8ï + jx 6y ^>x — 8xx + qpxy -\-6yy

, =520. Ena^-fS* x zxz=: i6x x^-4xy ~ 96;

dus 8xa;-t-2xy .... = 48.

— afget.

47* 2 + 6 ^=472

Maar 16 x x +4 xyzzzzzz$6

of 3»= -~ 4*

576 ^

yy = 192+ iöxx

xx '

— — 6

3456

oyy 1152+ 96xx

47«y=: .... 1128 — i88*£