is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

Het Christendom is nuttig, doch, volgends onzen Auteur alleen voor de genen, die eene gewaande Openbaaring behoeven: want in zijn Sijftema is er geene waare Godlijke Openbaring. Daar zijn altijd lieden, welke den Godsdienst der rede niet vatten kunnen. Voor dezen is het goed, dat zij door eene Openbaring misleid worden: want ook onze Schrijver houdt veel van heilzame misleidingen , gelijk hij ze noemt. Zonder ons daar toe in te laten, of het niet een zeer wezenlijk gebrek van den Godsdienst der Rede is, dat die , niet tegenftaande hij van God afkomt, echter fiechts van zeer weinigen kan bevat worden; noch ook daar toe; dat de zuivere Godsdienst der Rede, dien wij hedendaags hebben, alhoewel elk gewaande Denker dien niet eens heeft, zonder de Openbaring niet beftaan zoude, bij geen volk, bij geen' Wijsgeer, die denzelven niet kende, ooit beftondt, en geheel in den geopenbaarden Godsdienst bevat is: zoo merken wij alleen aan , dat het geen de Schrijver hier voortbrengt, niets meer zegt, dan alle de genen, welken den Christen Godsdienst voor eene waare Godlijke Openbaring houden, zijn ecnvouwigemenfchen, die nietzelvenkunnen denken, en van welken men niet hoopen kan, dat zij zich beter zullen laten onderrichten: dezen moet men derhalven het Christendom laten behouden , zoo als men de kinderen hun poppegoed laat; maar voor fchrandere lieden is dit niet. Dezen zijn het, die de Schrijver Openbarings behoeftigen noemt, maar

van