is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

van welken hij zich zelven en andere zelfdenkers onderfcheidr. In den grond is dit eene beledigende trotsheid, voornaamlijk voorzoo veelegroote"mannen, die zich als zelfdenkers bewezen hebben en echter ook het Christendom belijden. Het is 'een Heidensch gevoelen, hoedanigen er hedendaags meer worden opgewarmd, dat het volk de waarheid niet bevatten kan; weshalvendan ook de Wijsgeeren en andere fchrandere mannen, welke de nietigheid van 't veelgodendom inzagen, zich de geringde moeite niet gaven, om het volk hier van te onderrichten, maar het uit deze en andere gronden voor geoorloofd hielden, dat zij het in de dwaling lieten deken.

Op dezelfde wijze redent onze Schrijver. De Openbarings-behoeftigen wil hij door zijn gefchrift niet dooren, het is voor hun niet bedemd. Doch voor de derke Geesten, die geene Openbaring behoeven, was het ook niet nodig; want deze zijn reeds wijs genoeg. Dus hadt het geheel kunnen wegblijven, voornaamlijk dowijl de Schrijver zich zelven niet genoemd heeft, en er dus ten minden geene reden was, om zich wegens het geen hij gelooft, of veel meer niet gelooft, te verdeedigen. Doch dit is een bloot voorwendzel: want het oogmerk, om de eenvouwige Openbarings-behoeftigen van de ongegrondheid van hun Bijgeloof te overtuigen, draalt duidiijk genoeg door, alhoewel de Schrijver zich dikwijls heel verward, en tegendrijdig uitdrukt, zoo dat men bij

flot