is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan geneesheren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij hield nog drie weeken lang met deze middelen aan , zonder aanval van koorts te krijgen, en verliet het lazareth. Ik heb hem vijf maanden daarna, en nog onlangs weer hier gefproken, en hij bevond zig zeer wel, zonder weder koorts gehad te hebben.

Ik moet bekennen, dat dit geval het eerfte gedurende mijne praktijk is geweest, welk mij op de zwarigheid in het genezen der vierdendaagfche koorts oplettend maakte. Tot hier toe had ik de berugte hardnekkigheid, het fcandalum medicorum derzelve (*) er niet in kunnen ontdekken, fchoon ik reeds eene aanzienlijke menigte, in alle jaargetijden, had te behandelen gehad. Ik had dezelve altijd eveneens behandeld als de derdendaagfche koorts, alleenlijk dat ik dikwijler liet braken en minder laxeeren, dan bij deze, mij van fterker oplosfende middelen uit braahvijnfteen en fpiesglaszwavel bediende, en eindelijk den koortsbast in grooter menigte in korter tijd gaf. Na den zevenden en agtften aanval, die gemeenlijk, wanneer de gemelde middelen behoorlijkt gebruikt waren,

(*) i\Ien vergelijke iioffman medicina ration. fjflèma Tom. IV. p. i. Cap. II. §• 15- alwaar men de hoofdoorzaaken van de hardnekkigheid dier koortzen zeer fraai afgefchetst vind.