is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lag

«LUC. XXJ 20 en 26.

0/ ~//' fe>» /» (zijne) reden vangen mochten. — is« zij konden hem in (zijn) woord niet vatten. —

33'] gelegenheid van de vorige Verhandeling bepaalde zich mijne aandacht ook bij deze verfen, in welken het woord zziKa^csbai insgelijks voorkomt. — Niet dat ik er iets nieuws omwend zal voortbrengen, maar den waren zin wat duidelijker aanwijfen.

Het moet aanftonds tegen de vertaling der Onzen, welke vrij algemeen aangenomen is, bedenking baren3 dat het woord zijn op beide plaatfen zou moeten ingevoegd worden. Daarenboven lezen wij enkel

den genitivus Aoys & ptyüöirof, 't welk vrij onnaturelijk overgezet wordt in (zijn) woord. Wanneer wij 't gebruik van 't woord raadplegen, 't welk altoos den genitivus regeert, dan moet men volgens de betekenis der Onzen vertalen: „ Opdat zij zijne reden P 3 „ van-