is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gjo LUC. XX: 20 en 26.

?, vangen mochten". (*) Op die wijs heeft men gene invulling. - Maar moeten wij. die betekenis van vatte», vangen hier behouden? - Het woord, vernamen wij, heeft eigentlijk de betekenis , aanvallen ,

aangrijpen. De Nieuwere Uitleggers hebben de-

ze betekenis hier niet aangenomen, maar wel die van hekelen, (carperej, gelijk Elsner in zijne Qbf. Sacrae en Rosenmuller in zijne Scholia dezelve opge-

ven- Casaubonus nam het woord ('t welk hij

voor iTtiKa^ia-B-xi wilde gelezen hebben) in dien zin van hekelen bij Theöphr. Char. Eth. C. VIII. §. 5.Hier in volgen hem de Pauw en Gesner in zijne Chreftomathia Gr. p. j57. — jfc onderzoeke thans met, of het woord die betekenis elders heeft: maar. de vraag is, of het die hier ter plaatfe hebben kan. Elsner is zich zelven, dunkt mij, hier niet gelijk, daar Hij dat gene voor een en het zelve houdt 't welk waarlijk ondeiTcheiden is. Hij meent dat Zijn hekelen (carperej 't zelfde is met de Verklarinovan Beza, welke deze is: „ op dat zij in zijne reden iets aangrüpen mogten, waardoor zij hem een vlek „ zouden kunnen aanwrijven, of liever waar uit zij ,, eene befchuldiging tegen hem zouden kunnen fme£, den". - Dit laatfte nu ('t welk van berispen of hekelen geheel en al onderfcheiden is) is de ware betekenis van de fpreekwijs, gelijk Doddridge in dien fin ook te recht overzet: „ op dat zij vat mogten

Een Taalkundige weet dat «vrS zo wel voor als achter Jjgg ftaan kan, gelijk ook RosenHullur bier ter plaatfe aan-