is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUC. XX: 20 en a6. aj<

o

„ krijgen op zijne woorden". Deze betekenis

bewijfe» ook die plaatfen, welken Elsner hier aanvoert. Ik zal alleen de eerfte uit hem overnemen. Plutarchus d$ Garrul. p. 5°9- fchrijft: a***«v o< KCi&i&Uivoi ir\>,rw - tvt\»/3ovro ris (po;. ws xMt nfoo-iiyyuAcLv ren x,?%x<ri. Dat is: ,, Zij „ die naast bij zaten, het gehoord hebbende, vatte„ den dat woord op (namen vat op het woord) en „ brachten het bq de overheid aan". - Er volgt ook bij Lucas in het 20 vers: - „ om hem der heer„ fchappij en der magt des Stadhouders over te le„ veren". - Beaus»bre in zijne Remarques Hisioriques-fur Je N. T. vertaalt ook te recht; pour trouver dans fes paroles queïque fujet de Vaccufer. Dat is: „ om in zijne woorden iets te vinden om hem te „ befchuldigen". - Uit de gefchiedenis, welke Lucas hier aantekent en ook bij Matthaeus en Marcus gevonden wordt, ziet men ten duidelijkften de voorgeftelde betekenis bekrachtigd : want daar uit blijkt, dat het oogmerk der uitgezondenen was , daar zij hem ondervroegen over het geven van fchattino-en, om uit zijnen mond te horen, dat zulks niet nodig was. Dat woord zouden zij als dan aangegrepen,0 aangebracht en hem zo befchuldigd hebben als een oproermaker tegen den Keizer. —

P 4 E P H*