is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over den oirsprong en de oogmerken van het kwaad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVI BRIEF.

Kan het Verftand ons gedrag hepaalen? - Befchoinving dezer vraage in alle derzelver voornaamfte deelen. — Willen en Inwilligen.

M ijn Heer!

Il'va» het Verftand onze daaden hepaalen? —■ Deze vraag is eigenlijk de hoofdzaak in deze verhandeling; tot welker befchouwing de voorgaande onderzoekingen ons den weg moesten baanen, waarom zij ook niet konden agterblijven.

Ook deze vraag heeft verfcheiden deelen, naamlijk -

j) Kan het Verstand altijd dat gene zien,

?t welk het zien moet, als het onze daaden zal voord brengen en bestuören? |) ZO niet — bepaalt het dan onzen VVlL ?

3) Is de Wil, als die op het Verstand rust,

werkzaam?

Deze drie vraagen zijn alle van groot aanbelang, en onze nadere overweging hoogst waardig.

L 3 Met