is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o AANTEKENINGEN, enz.

II. derde Deel confultat. 146. bladz. 425.

Maer den felven brief'in dier voegen heeft aengenomen, dat hy na Rechten verftaen moet werden, 't werk van fyn huysvrouw fimpelyk en abfolutelyk geratificeert te hebben. Nam ratificationem fieri vel verbis vel tacitofacto funt paria L. 5. ff. rem rat. haber.

II. derde Deel confultat. 147. bladz. ^427.

Wat intereften de coftuyme van de plaetfe is toelatende. Ziet hier Faber in cod. lib. 4. 24. def. 2. en 7. Sande decif. Frific. lib. 3. tit. 14. def. 3.

II. derde Deel confultat. 148. bladz. 428.

En tegens de befchreven Rechten. Dus dat het jus retractus moribus is ingevoert. Ziet hier van confil. 201. Voet ad tit. ff. de L. commisfor. num. 2. Sim. van Leuwen conf. forenf. lib 4. cap. 20. num. 9.

Ibid.

Dat de gene, die hem op *t felve Recht wil funderen moet bewyfen de couftume van de naeflinge. Vide Voet ad tit. ff. de L. commisfor. num. 9.

Ibid.

Niet en is geintroduceert by generale couftume. Adeoque nunquam in Hollandia univerfali confuetudine gentilitium retractum fuisfe receptum notavit Voet ad tit. ff.de E. commisfor. num. 12. ex hoe conftlio et conf li 0 201. pag. 538. Vide van der Meulen over de couftum. en ufant. der Stad Utrecht, rubr. xxvi. art. 4. num. 8.

II. derde Deel confultat. 149. bladz. 429. Dat het voorz. delict is incefus juris civilis per L. final ff. de ritu nuptiar, dewelke niet hooger en kan werden ge-

ftraft,