is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218 j. logger, verh. over de tekenen van den

vormd; brow had de keizerlijke fnede aan haar gedaan, en het lidteken genas gelukkig; maar la faye, eenigen tijd daarna de vrouw ziende, vond langs de rechte buikfpierén van de rechter zijde, een zeer groot lidteken , welke gelegenheid gegeven had tot eene aanmerkelijke buikbreuk, die 13 duimen en 4 lijnen in de lengte, en 10 duim 5 lijnen in de breedte was, (Ji)

De vrouw van p. boksmeer, alhier woonachtig , werd eenige jaaren geleden, door middel der keizerlijke fnede gelukkig verlost: de operatie werd verricht door den ervaaren genees- en vroed kundigen br and: de wond genas gelukkig ; het lidteken bleef een ge« ruimen tijd zeer wèl gefloten, maar eindelijk begon hetzelve allengskens minder vast te worden; er kwam ter zelfde plaatfe eene merkbaare uitzetting, welke van tijd tot tijd zodanig toenam, dat er thans eene volkomene buikbreuk plaats heeft.

Maar wanneer er geene dier oorzaaken vooraf hebben plaats gehad, is men geheel onzeker omtrent het beftaan van eenen breukzak, vóór dat men het breukgezwel geopend, en het vetvlies behoorelijk gelepareerd heeft; en hoe zeer men dan ook, in gewoone ge-

val-

(h)Memoiri de l'Acsdsn, R. de Cirurg. 2lm- 1. p. 642,