is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294 verhand. over de beklemm, der breuken,

half uuren de vierde van een grein; of wel, volgends kerbert, de Ipecacuanha, met half zo veel zuivere Opium gemengd , waarvan hij zegt, dat eigen ondervindiiig hem dit krampftillend middel van dover dikwijls heeft doen bewonderen, en boven alle anderen middelen heeft doen verkiezen (r). Het gebruik van koud water, ijs en dergelijke, zal de krampaartige famentrekking vermeerderen. Hoofdzaakelijk moet men ook in deeze foort van beklemming, het toedienen van purgeermiddelen nalaaten.

De bijzondere aanwijzing, bij krampaartige beklemming , bedoeldt niet alleen die der bevatte deelen in de Breuk, of binnen den buik , om door inwendige kramp- en pijnftülende midde» len , de tegennatuurlijke wormwijze beweeging der darmen , waardoor zoo dikwerf inéénfchui. vingen of zoogenaamde kronkels (volvuli) ontftaan , te doen bedaaren; en daardoor den tergenden en wrijvenden aandrang naar de plaats der beklemming, te verminderen.

Ter bevordering van ontfpanning der krampachtige fumentrekking der fpieren, moet in die gevallen de aanwijzing leeren, die zelfde fpieren werkeloos te doen worden, en aan den lijder

(r) Kerbert, Verhandeling over de aanwijzing bij de behandeling der Breuken, bladz. 76.