is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig6 VERHANE* OVER DE SE KLEM M. DER BREUKES,

kunstbewerking, door pijn aangedaan, bet ligchaam tracht op te ligten, zulks gefchiedt door werking van de lenden en inwendige darmbeensfpieren (pCoas et iliacus intern} (s) , wier vleezige buiken onder den band van poufart doorgaan, en dus in haare zwellende werking, die &aaping meerder opvullen, en den hals des breuk?aks drukken en beknellen moeten.

Bij de beklemde Navelbreuken, moeten de regte buikfpieren vei flapt worden. Bij die aan het eironde gat, de ftopfpier en de fchaambeensfpier (cbïurator et pectineus) zo veel mogelijk ontfpannen worden , door de dije meerder naar het fchaambeen te buigen, en den vcet buitenwaards te keeren; ten einde daardoor de kleine draaijer (jrochantor minor) te doen oprijzen , en dus die fpieren minder te doen fpannen.

Wat de aanwijzing bij de overige Breuken aangaat, die wij, met anderen, voor geene be> klemming en dus ook voor geene kunstbewerking vatbaar veronderfteld hebben; zoude men welligt vraagen kunr.en, of deeze Helling wei met de ondervinding overéén kome, daar toch

(») Füstachiüs, Ontleedkundige Flaaten, p. 28, 32» 73» 3?» en Ar.fangsgründe der Muskellehre, Wie» Z7S6. Tab. a. 1. I. K.