is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Euclides, Elfde Boek. 437

Derhalven zyn de An. ALM en DHK onder malkander gelykzydig.

En dus is de V LAM = HDK v: 8# .

Dat te bewyzen was. Corollarium.

Uit de demonjlratie blykt, dat, als 'er zyn twee gelyke platte hoeken, uit wiens toppen in de lugt gelyke regte linien /laan, die met de eerjl gefielde linten gelyke hoeken maaken, de een tot de andere; dan zullen de perpendiculairen, die de uiterfte punten der in de lugt Jlaande linien op de vlakken der eerjl ge/telde hoeken vallen, onder el-° kander gelyk zyn, dat is LM gelyk HK,

PROPOSITIE XXXVI. THEOREMA XXXI.

Wanneer drie linien evenredig zyn; dan zal het parallellepipedum, dat van dezelve drie linien gemaakt is, gelyk zyn het parallellepipedum, dat van de middelfie linie gemaakt is, als dezelve gelykhoekig zyn.

(Fig: 325. Tab: XXIII.)

Hypothefis. DE, DG en DF zyn 3 evenredigen.

Thefis. £3J DH (gemaakt van deze 3 evenredigen) rsr £3 IN C gemaakt van de middeifle DG) mits dat die beide gelykhoekig gemaakt worden.

Ee 3 De-