is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enEEUWIGE BEHOUDENIS, ui borgentheid, het welk de Natuurlyke Menfch niet begrypen kan. Maar nogtans moet men zich over dezen geleerden Man verwonderen; Heeft hy dan niet zo wel den Targum Jonathan, als ook Jerufchahni geleezen, daar zy duidelyk in hunne uitbreidinge deze dierbare woorden der belofte op den Messias toeeigenen ? hoe kan hy zich dan zo verwonderen dat dit Zaad, hier maar alleen het Vrouwen-Zaad , naamlyk haar Zaad genaamd word ? heeft hy dan niet geleezen de Prophetie van Jefaia, daar duidelyk voorzegt word , dat de Meffias de Immanuel van eene noty gnalmah, een Maagd, en wel (volgens het grondwoord HOtyrO van die Maagd, dewelke van Eeu. wighèid daar toe beftemd en verordineerd was , zoude gebooren worden; dat is, hy zoude zo veel het vleefch aangaat, van dit Maagd gebooren worden, zonder den wille des vleefchs ende des Mans, maar door de kragt des Alderhoogften ende de werkinge des H. Geeftes. En daarom word hy ook hier in deze dierbare belofte baar Zaad, er niet het Zaad van Adam genoemd , orr dat het Lichaam van den Messias niei zoude gegenereerd worden van den Man maar van Godt zoude gefchapen worden en uit het vleefch en bloed der Moeder Maagd worden voortgebragt ,* volgens d Prophetie van Jeremia, Cappittel 31: 22 het welk Maimonides zelve opdenMEssi as toepaft: en waarlyk dit mag inderdaai wat nieuws, ja eene nieuwe Schepping ge

naam

Jefaia 7: 14.

» 1

i