is toegevoegd aan uw favorieten.

De heerschende persloop, (dysenteria epidemica) die [...] vooral in 1783. de provincie van Gelderland fel getroffen heeft.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den persloot. 3j9

deezen hoofde, hoogdwaarfchijnlijk, dat deeze, zoo ver veripreide, gelijktijdige ontdeekmg en voortgang der ziekte, vooral en vooreerit uitgewerkt worde door den verderflijken invloed van Algemeene oorzaaken, d.e algemeene.-, dooide Lucht en elders, verfpreid zijn. Het welke wij ook, boven, reeds beweerd hebben ( bl. 59 64- 213.). Waarbij we nu nog voeden, dat zuivere Smetziekten zich ook niet~ zoo zeer aan zeker .Saeizoen en Luchtsgetemperdheid bepaaen, Z()0 als gezien is, dat bij den Pcrsloop plaats hebbe (bl. 65, enz.). P Weshalven wij gewilliglijk toelïaan, dat de ««loop evenals Voorjaars-en Herflt - Koortien, Zinkingen en andere Saeizoenziekten, heerlchende en agemeen kunne zijn, zonder biikomende Belmetlijkheid; gelijk wij ook gereedel.jk willen aanneemen, dat de bijgebragte Voortanders der Niet-befmed.jkheidrmderdaat, zul^e hpidemien hebben waargenomen; te meer daar wij zeiven ook, alhier in Harderwijk, in de Ziekte van 1779, veele blijken, van geene of geringe befmethjkheid, hebben gezien • 't welk ook aldus, nu laatlt, te Groningen plaats gehad ichijnt te hebben (bl. 134.);% zelfs ook bij onzent, te Arnhem (n)9 en elders.

Maar, aan den anderen kant, wordt toch, teffens, de befmetlijke aart der, aldus ontllookene, ziekte waarichijnlijk, uit het gene bij ons voorgaand Vooritel reeds is bijgebragt, en uit het Ee 2 gene f») Volgens opmerkinge van Dr. hoff, in 't Aa*

han^tl bijtebrengen, '