is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken van onderscheidenen aard. Uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 43 >

*t Genoegen kan alléén mij ftreelen: Schoon 'k in geen overvloed mag deelen, Ben ik te vreden met mijn' ftaat, En kwel mij met geen nijd nog haat. :-t

Zo dra de zon rijst aan de kimmen, Voel 'k in mijn hart de blijdfchap klimmen; 'k Befchouw de fchoonheéi der Natuur, En roem de gunst van *t Albeftuur. :•:

Ik fmaak, bevrijd van ongenuchten, Van 's menfchen vlijt de baste vruchten, 'k Verricht, met lust, mijn bezigheén Altijd, tot nut van't Algemeen. ;-:

Geen ledigheid kan mij behaagen, Ik wij' der werkzaamheid mijn dagen; Een drukke tijd fnelt ras voorbij: Hoe zoet is 't rust-uur dan, hoe blij?

Ik zie mijn gade 't all' verrichten, Wat overeenftemt met heur p'igten: In 't huisbefiuur, met wijs beleid, En voor ons kroost met tederheid. :-: