is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister van alle de kooplieden [...] der stad Amsterdam [...]. Voor het jaar 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8a )

Renfelaar, (L C. en J. van) op de Letdfcbeftr. by

de Keizersgraft, ten huize van J. H. Menckc. Rensfelaar, CWm. en Anth. van) op de Princegr.

over de Laurierftraat, in Suiker. Renfmg, (Job. Nic) op de Gelderfchekaay by de

Schreiieïshoek, in Stokvis. , Rentinck, (A.)op de Texelfchekaay, ten huize

van A. B' la Maire, in Graanen. Rentfin*. (Gebroed.) op de Oude Befchuytmarkt. Retemeijer en Zoonen , (Meinhard) op de N. Z.

Voorburgwal en Stoelemarkt. Reus . CL C) op 't Cingel by de Warmoesgraft. Reynders, (B.)op de hoek van dc Weesperen

Kerkftraat.

Riborn en Comp. (Jan Jac.) op de O. Befchuitmarkt, in Koufen . Mutfên en Handfchoenen. Riboulleau, (Wed. Jaq.) op de Westermarkt Z,Z. teMey op de Princegraft, 't 6de huis van de

Beereftraat, in Coffy en TheeRicharden Comp. (M ) in de Kalverftraat by de

Munt, in Franfche Garens, Franlche en Duit-

fche Engelfche Manufacturen. Rieger, (Geertruid) op de Oade Houtgraft by de

Toode Vleeschhal. Ri'epe . (F. H.) in de ïfte Vyzelftraat, ïnYzerwerk

en Spykeis. Rietveld, (Gebroeders) m dc Elandftiaat. Rietveld en Comp. in de Elandftraat, in de Appel. Rietveld en Comp. (Nicol.) op de Keizersgr- tusfehen de Westermarkt en Reeftr. in Suyker. Rietveld, TeZer en Comp. op de Keizersgraft

tusfehen de Weilermarkt en Lelygraft. Rietvelt Matthz. (Herm.) i" de Raamftraat. RietveltBachman en Comp. op de Heeregraft by

de Utrechifelbaat» . ,

Rigagneau, (Wed. J.) op de N. Z. Voorburgwal

cn hoek van de Lynbaanfteeg, in Yzer. Rigagneau, (S-) op 't Cingel en hoek van de Dub-

beldeworstfteeg, in Wynen. Ri^ail en Collianon, op de O. Z.Agterburgwal

over de Barnefteeg, in Speemen. RigailenR.Roullaud, (J. C) op de Raamgraft

tusfehen de Colveniesiburgwal en Verwcwgr-^