is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖOÖ AVQNDTYD KORTINGEN

Doralice verzuimde dit gepaste hulpmiddel, erï zy kreeg eerlang maar al te veel ftoffe, om zig dit verzuim bkterlyk te beklagen. Intusfchen de zorgeloosheid van Eglantine dagelyks ziende toeDeernen, viel zy op de gedagten, om al het geene Eglantine dagelyks zou verliezen of verwaarlozen, in een Dagboek, by wyze van Aanteekeningen , op te fchryven. Onder deeze lyst bragt zy alle de lesboeken, die bemorst of verfcheurd waren; al het fpeelgoed, dat vernield of onbruikbaar geworden was; de klederen , die zodanig gevlakt of befmcerd waren, dat zy niet meer konden gedraagen worden; de flukken brood, die hier en daar in den tuin verflrooid en vermorst lagen; de verderfden en fnuisteryën, die bedorven ; al"het papier, pen, inkt, potloot, teekenpen nen, penceelen, prenten, leijen en grifjes, die gebrooken, verfcheurd, vernield, of verlooren waren. Alle deeze zo verloorene als verwaarloosde goederen beliepen, na verloop van eene maand, de fomvan negen-en-negentig Livres, of vier gouden Louizen en drie Livres.

» Herael! (nep Pulcherie uit,) dat is ongeloof» felyk! .... ik heb, God dank! in een heel „ jaar flegts voor de fom van veertig Livres ver-

loo-